Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay camera Samsung Galaxy A70

Thay camera Samsung Galaxy A70

STT Dịch vụ Giá Thời gian bảo hành
1 Thay camera trước Samsung Galaxy A70 {price}5682 3 tháng
2 Thay camera sau Samsung Galaxy A70 {price}5538 3 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú