Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Samsung S7 Edge

Thay mặt kính Samsung S7 Edge

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng Cảm ứng
1 Samsung S7 {price}1161 {price}1271 Liên hệ
2 Samsung S7 Edge {price}1162 {price}1272  {price}3092

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú