Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay IC wifi iPhone 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus

Thay IC wifi iPhone 6, 6S, 6 Plus, 6S Plus

STT Tên Model Giá
1 IC Wifi iPhone 6 {price}3366
2 IC Wifi iPhone 6 Plus {price}3367
3 IC Wifi iPhone 6S {price}3368
4 IC Wifi iPhone 6S Plus {price}3369

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú