Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Độ, Thay vỏ iPhone 8, 8 Plus

Độ, Thay vỏ iPhone 8, 8 Plus

STT Tên Model Giá
1 iPhone 6 lên iPhone 8 {price}2659
2 iPhone 6 Plus lên iPhone 8 Plus {price}2661
3 iPhone 6S lên iPhone 8 {price}2660
4 iPhone 6S Plus lên iPhone 8 Plus {price}2662
5 iPhone 7 lên iPhone 8 {price}2737
6 iPhone 7 Plus lên iPhone 8 Plus {price}2738
7 iPhone 8 {price}3700
8 iPhone 8 Plus {price}3423
9 iPhone 6 Plus lên iPhone 8 Plus ĐỎ ( Độ camera + flash ) + 200k {price}3463 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú