Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Độ vỏ iPhone 8, 8 Plus

Độ vỏ iPhone 8, 8 Plus

STT Tên Model iPhone 8 (Vỏ Zin)
1 iPhone 6 lên iPhone 8 {price}2659
2 iPhone 6 Plus lên iPhone 8 Plus {price}2660
 3 iPhone 6S lên iPhone 8 {price}2661
 4 iPhone 6S Plus lên iPhone 8 Plus {price}2662
 5 iPhone 7 lên iPhone 8 {price}2737
 6 iPhone 7 Plus lên iPhone 8 Plus {price}2738

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú