Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE, S20 FE 5G

Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE, S20 FE 5G

STT Dịch vụ Giá Bảo hành
1 Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE Full Bộ Liên hệ 6 tháng
2 Thay màn hình Samsung Galaxy S20 FE 5G Full Bộ Liên hệ 6 tháng

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú