Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Sửa chữa Nokia 8800

Sửa chữa Nokia 8800

STT Model Giá
1 Loa ngoài Nokia 8800 thường (Anakin, Sirocco) {price}3286 
2 Loa trong Nokia 8800 thường (Anakin, Sirocco) {price}3340 
3 Mic Nokia 8800 thường (Anakin, Sirocco) {price}3298 
4 {name}3562 {price}3562
5 Pin Nokia 8800 thường (Anakin, Sirocco) {price}407
6 Mặt kính Nokia 8800 thường (Anakin, Sirocco) {price}413
7 Da Nokia 8800 thường (Anakin, Sirocco) {price}414
8 Da Nokia 8800e linh kiện (Gold, Carbon, Sapphire, Arte)  {price}415

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú