Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Samsung Galaxy S6, S6 Edge Plus

Thay mặt kính Samsung Galaxy S6, S6 Edge Plus

STT Tên model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung S6  {price}1157 {price}1268
2 Samsung S6 Edge  {price}1159 {price}1269
3 Samsung S6 Edge Plus  {price}1160 {price}1270
4 Samsung S6 Active  {price}1158 {price}2075

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú