Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Bảng giá sửa chữa điện thoại Mobiistar

Xem chi tiết các dịch vụ tại: https://thanhtrungmobile.vn/sua-chua-mobiistar

STT Model Màn hình Mặt kính Pin
1 MobiiStar Lai Zumbo S 2017 {price}4920 {price}4463 {price}4920
2 Mobiistar Lai Zumbo J {price}3325 {price}3657 {price}4207
3 MobiiStar Lai Yuna C {price}991 {price}1007 Liên hệ
4 MobiiStar Prime X1 {price}4907 Liên hệ
5 MobiiStar Lai Y {price}987
6 MobiiStar Prime 558 {price}992
7 MobiiStar Lai Z1 {price}2408
8 MobiiStar Buddy {price}2427
9 MobiiStar Prime X {price}2774
10 MobiiStar Lai Zumbo S2 {price}2778
11 MobiiStar KOOL LITE {price}3035
12 MobiiStar Lai Z2 {price}3073
13 MobiiStar Lai Yuki {price}3074
14 MobiiStar LAI Yuna S {price}3288
15 MobiiStar Lai ZORO 2 {price}3386
16 MobiiStar Lai 504Q {price}3456
17 Mobiistar Lai Yuna X {price}3806
18 MobiiStar Lai ZORO 3 {price}3827
19 Mobiistar Tab One {price}3836
20 Mobiistar Prime X 2017 {price}3882
21 MobiiStar Prime X1 {price}4907
22 MobiiStar X 2018 {price}5128
23 Mobiistar Lai zumbo S {price}5000
24 MobiiStar Lai Z {price}988 {price}2999
25 MobiiStar Lai 504C {price}989 {price}4038
26 MobiiStar Lai Zumbo S 2016 {price}2975 {price}3999
27 MobiiStar PRIME 508 {price}3389 {price}3385
28 MobiiStar Lai Zumbo Liên hệ {price}995 Liên hệ
29 MobiiStar Lai ZORO 5 {price}4379
30 Mobiistar Lai Zumbo Power {price}4225
31 Mobiistar Lai Zumbo J2 {price}5093
32 MobiiStar Lai Zombo J 2017 {price}3885
33 MobiiStar Touch Lai 512 {price}4328
34 Mobiistar Lai Zumbo J {price}4207

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm công thay thế và bảo hành