Chạy lại phần mềm Samsung Galaxy J7, Pro & Prime

Tìm hiểu bảng giá, mô tả dịch vụ, giá bao nhiêu?
Model Chạy phần mềm
Samsung J7  Liên hệ
Samsung J7 Pro Liên hệ
Samsung J7 Prime Liên hệ

* Giá công và bảo hành từ 100.000đ – 400.000đ tùy hãng, model máy, khu vực. Bạn đang xem giá tại TP HCM ()

Bạn đang tìm kiếm dịch vụ chạy lại phần mềm Samsung J7, Pro & Prime tại Hà Nội & TPHCM? Bạn thắc mắc không biết dịch vụ này có giá bao nhiêu tiền, sửa chữa lấy ngay trong ngày được không?

Thành Trung Mobile là trung tâm sửa chữa điện thoại với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết của dịch vụ sửa phần mềm Samsung, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé!

IPSICSOYCRwSogALso8HvjNLruvQpWogdsN7mwXZBI21auY91KHW6NO/217wAZoNyoKvcn3tjHrnVIGpR399CaFhRsUWSeRo5j1R0bFF+4d0BDeDMutpSsOE8j1ejePR0RAUArbfUeLQgVIBAuhJ7eraPFzBdB16ABtexVcQEkLjiYIw1OqTc2HI4taKULt8cYB6/kTUv98mLex644nC06BsCnYjYcRTJcBxtgUJ95OSt/564ZES6S/MiVXxROfB5r8Zi+BxFB5DHViib/ANlN/jEX4OI2Nt0IqVNz2CCCLBjGkB4ggPEIOKNeX6oWPEIteX6oWPEMhWHZ6o528Kn9v8A2/flv5jsdEHj1Rzt4Ve1dwCf9Mt+zdhJ9LJhucUyTCV17HLgRuvGdVv8Az0wo9JavKRt2Q4w9ZyrY4J4TjOrn8NMWfh7JPEWJac3UX52UpjUyCtlD+61Adth2R9E6FqVGw0i3lWmorhR80a5bXF7rVxGhFyxJlNPShTe/HZDR2X5je8Z4GrmC6kmm1llF3UlTL7ZPRup7wT8kam80EmyuY7G0v4XEFUpvMX3o01SnVt5ulVTUvBkOWLEHzxJ01v6aIbOt9Yw8kVaFg90NdSU48jE5MsDDQA0m0btMV6Uo1McSxoDzlgYrSn1PxZkEbEws3MPVOdCDrITuoxy91bqUsz2NNVc5TfI3iiv9DJvTb/lOq1JjNDpJUV8qN4jfGQHEy6PIaCb+mHLa9QvGhqxzVytipVUYxUI9w+acTc3NoyU5bdKtoapVCiYeEG9zWTTcuQr4xAXt4RJuQN94kaFRKjiKoIp1MYK3VAlSvetpHaYy1Jwpx45vCRFGhO4qKlSWW9kMi5vDCtHXR50/5o/8wxYNXypr1PknZ2VnJKf6AXdZYvrSO2K4qyiaRPk6heVeuDyDoItFeF1Ru6E3SknhP0NtT0y40+7pK4i03JYz5lz5J/XVkz/FdJ+ybjqURyxkur9eWTf8WMt81MdTiPDG8zl5s+0KC/Bh5L0MoIIIkyhBBBAAQQQQAeDiIbGf1oVz7mzXslRMjiIXGv1n1z7mzXslQstmStzmTLHT7njSpZPUuP5MWO3qsLI7IrTLM3kwPtEcfwTFhhbSVkHXfa0aaXUXltkjcc4iewjhmdrLDCH32hpaSsDSFHhR7wDEFgDMR3EOHTNVSnOPzyV9EoSbNunTpKysC+9kpJ9UbZWaXTq/TH6PUNRZmUkC3lJPIUPODvEHhvLvDmGaOuhJK6iHXhMPPTA3W5xfY7C23O/2R8mMkXFR57iJNy5ElIY+wtUbGVrrbbrxSUsvJKSVK2CbWO94SlMxcGzrXjDFfl1alNtgKBFi4jWkcdwPrhY4NwytwPJocoXEvJfQoX6qkEaTzDV3LzB7jYSKKptClaldEstpWrjsIvteJfZjYkt2SYxPQVUaYxIzVJfxGUZW/MOoOroQgEqJHabXsIZUvG1ErVZRRqcFOJVJInA+ixaaJAV0CldiwlSVWhhV8t8OVHCU9gyRdep0lUHA+sy80UKS4N9RO9wDYkRH0HKTDlGZmZQz9UnJWYKFdA9MANI0kkHSOVXKjqO/fEYp45sj7zaN6W6poFShzwkr2PnjFxd2roN9I3G20JKC29PRhegAJCebWFvkjBS3j1eiGk8nuEYxksENjtTScLzik86Tf4opMOKVjHBJVwJqTt/SLi3sfuqGGZxCNBsOfVFNIUTjLBhHIm5G/wDSLiU8MGspl/eD65rxVODuYm/xiOgkxzx4Ox1Ysnfg83+Mx0QOTGxtugqVOo9gggiyYxpAeIIDxCDijXl+qFjxCLXl+qFjxDIVnh7PRHOPhZr0VfAe/wD5wj5rkdHHs9Ecz+FzM6K5gFrRf6qpXf8AkqhKnSyYdRyHhVSRUcaOLQFD6M6qSD74a0bR1ZOSyq3L0TG+FpeXqT9PllJali5pS82tISUBXvVJIuPPHKODx/fmMld+L6mfwkxtdOrleoqVopNWm5NLnlIZeKQfUI9utNKeo6TbOlLDjHv2eT59vNT+zNZueOOYyk9nhposbwgatLzdKodLfY6OqJcVOPslYWZdKk2KSR54oicvq25ibnpl2ZdcmZp9x15VypbiiVE+uIKaUFLJjsdFtI6dbKjxZ3z+fgc5qN9LULiVZxxtjvf5jFy1zr5j2XWlBtGDik6jCKnO42PZG0q1I8OEUnTciabmepfsHEbTS2kUmUDi/wBmdFwPTGq4aZVOz4fULS8tuo95jYxN+PTBUNOhvZEc/d1MZNfcRcCek7gEK55+OHzKtoi5dwpCUjtFoeNuACyuY1GMyyamsm+Y/CtozSq+0M0LSdoVDiUjT37RkwUZwm3yHIVcgd0bvli4h2XrVFZebZqNQlCiVWVFB1dbq3EaCFbbnbsj1Dq2lpcadUlaCFJUk2II4IPZGC8tfe6LpZwW9NunYXMa+M43XmXJQcKVjCtTTXKoqWl5GVYdMyUzN9ZIFhsBrPbc+iKWr7zcxKVR5hOllxuZKB3JUkkCHtQr1aqbKZaoVWamWkeShyYKgmIqqi9LnR3yrvzDFO10+dpTq1Ksk5NNcuXLBv7vU6d/cUKVGDjGMk+by8touzJs2x1k6nuyyl/mojqdPIjljJ5dswMokHqp/U0lrec6ER1Mnv748UfXLzZ9b0k1Rh5L0M4IIIYcIIIIACCCCADwcRDY1AODq6Dx7mTXslRMjiIbGv1nV37mTXslQstmStzlrLZd5IBF9kI+aYsQu23b5Fr25irMtndMkgfap+aYsaWcOkaW0KPZfmNRLcvLbBKJesi/Usdje94xLg0r1aAm43EMhMOqTpXrVY+SOIyD7qh0anNXf1ePNCkj9S2jpNvLhFTpSre5HAGowgHWgNSL6h3QqFb2cTcKGwPJgAz6Ry+zfV7SfffLAHkklOnTbeG6CrUdAtpN7HsjIuFJ1dGgX5PNx6IAM1Fkbq0XP2sYKcClBLSE2A7FWMZdIspJKrWGytHEILNgSdCr+9KTcnvgA1vMN0JwtMhSN7m11bxUVMUtzHWEUn/GJY/zS4YtPMMheH3m0lHOyTyIq/D9lZg4SCudaCPU27Ex3QN4TLy8HA6sUTp/zaa/GI6OjmrwaXknFlQlSv6Y2xNE/wBZtHSsbG2+GVKvUEEEEWTENIDxBAeIQcUa8v1QvCDXl+qFjxDIVnn5o5O8L+cdax9g2X1WSFtOp8ytT1/kEdYjsjk/wz5N2XxbgOrEfSFOPMX7lIBX/wAUY6qzBjU3iRQc7kd0lYq0/h/MvE9El6rPu1FcjKCVU2l5y2tQ6RBV6oSTkZWNBK868Z7H9xkv0MWS27pNkDz6vTCwcWTYrPqiKWtajQiqdOtJJbJNpFepoun15OpUoxbe7aWfrgrBeQlSeACs6cZqB2P0qT2/AhJXg6zLnV/Vlxgr+TJ/9EXbhunSk6ZmZn0zbrEmhtxTMojW6vWq1r9g7zEvXKbh2VoaKpTm56VmXXg2hmbulSkp8o29cWF7Q6sllV5fVifYGmf7EfojnhXg2OHZeceM9/tZP/og/uZAsC+cOMwDydErt+BFyFdlX7xCrbtt0nqjcwv8Saq97iX1YfYGmL+xH6IqaV8G+ZYYMlLZ04zSyncp6KS3Pf8AscPJfwdKk2AlvO3GaR/spL9DFlTrM3MJRPMT7zKJCeS0uWbsUvjowv6bydO+wv72JCXq8y8NJkJDzfSj+eE+3NReHKtL6v8AcSXs/pT6qEfov2K1lvB6q6/pYzyxv3fsUl+hh2nwdquHEoXnfje43/YZL9DFnIdEyjQuUltXB6JJSsejeH+D8MS8nPVJ81SpqZMgp4MvTHStJWg3C+vdQuNtoFrV/wD70vqxH7NaO1l20fov2Kub8HaoK6pzyxzc7C7Un+hh214OM+qyVZ5Y2uP8jJfoYtiXdCxdII34HBHfD6XUNV4X7a1D/dl9WL/DGjZz7tH6L9ipG/Bom17rzyxz/Nk/0MPGfBdec3/Vvxz/ADZP9DFzUtMo5NNszi3ujO56ABS/WIlTItMsqfYVMhKVadLzdtV97iHWtag/7svqyP4X0X/5o/RfsUmnwViq2vOzHPHaiT/Qw4T4J0i+2piZzixsptxJQsASY1pOxFwzceqLolzYXvbzRIMgK3ULjtEN9tag0060vqwXsxo6xJW8cr5L9isZKmSeGPCDy/w5SulTKSGFFSDQcJv0bStCbmw3KQk7bR0gCB2dsc+y7ZqvhUUVEsnWKPhhx2YV9h0jhCR9+OgwCTeMVJ5WW8tmzqLhfClhJchSCCCMooQQQQAEEEEABEPjBBdwlW2ki5XTplIHpaVExDeZabfaWy6nUhxJSod4OxiHzQHE2X08noUMKt5KSUn+AkRYMvPOOaQLqAUEhKezeKcxEJ3KzMao4SqSNIYUVSytGzsuVHo1j0pv8UbLIYwlZpoFTzd+49kaeS4W0Xk8pMsnxu6umusKXtb0Q5RNobNlL1aB9kNiY0hrEMi6lSUvIQRa518xIN19koUpLqLCydGr78KMbUJttA6IvI1cjjtgMwyVgF7rEeiNdaqzT6Qht1FvVzDj3QubkN61Da1rmACcMwUgpK9jsO//APyATSidSEaQBp1aOYhXKgUpSNaLggFOvv8ANAag1bquaT23sPkgAmi7qB6+3bCa3/pYU2Fqufsh2RFifUU2Tsk++j1+f2GpxOpIuCkXIgAjMcMNPYfmFpR1yNr2iraO4WcwsJLUOuFG3p6N4xv2LqwlVHmULV7w9Ync+qKRrOL5WgYqwzNPKBUmbSygHYlQYeMNDcHszpXIRSZfwgMUUqW3lG6A1OtjuW/MalfJHT0ck+CRUTinNjGmKL3S3SJCTv6XHFW+9HWo4jZW/QU6rzI9gggjOYxpAeIIDxCDijXl+qF4Qa8v1QvDIVnh4iss/MsX80sBu0ikLYardOfbqVIcfJDfjTZ1BtwjfQ4nUhXmUYs6MV7pO19uIGs8iD59ytQ8Sc8UqMpMUt6XcLD0rOgJek3r7yzo7FJOyVDZxNljmJZOpFglJ0pNwob3v+SOucZZVYIx2sv4ioaX5kNlkTbaujf0EeTqTYKT5lXB7QRFav8AgeYF1fU2t1WTQST0YVsL/wAApH3op1LXPSZ4VscmU2w+8y59JdeYURpJaWQT8UOFvTLyrPvPu2G3SKJP34tV7wO8OLZ6NGMqujzoJBH4Ue/3H2H9KU/RrWuqPKLi7+0jH7rLxH7aJVQ1adgtJ7YXaSerdKlC+9xcRZ/9x9QSADjmt/0rv6WMk+CDQUbpxtWrf7Z39LE+6S8Q7eJUdYw9K1kJX7oVGnTiTdM1Iv6F27lAgpUPMYbMYMqunW3mTidBG1v72+P9ji5XfBCoSyP19VwfwXXf0sCfBCoiRb6Pq9/WHv0sSraS7w7aJUzWE64kBLWZeJ0k7FWiV/K3Gx0ClT1OU6qcxZWKv09kkTa0JQANx1WwBG8o8Eejo8nH+IP6y9+lhZPgn0xvycwcQj0TL36WJ92k+8h1otEC31lBF7bdWJCWTqGkjrDt74kU+CxIJN05iYlv8Je/SQorwXJWwLeZOJ0K7/G3f0kHusvEjtYicu4tLgU2opUOr1SQYkkOOvgBbziyO1SidPn3hk34MQbIJzTxSd+BNu/pI9Z8GZTa1rObGL1pV7zxte34UEbeRCqpEwwbpKzsobBVohMcZlYLy3kVTeJ6mgTTthK0xodJOTa/epbZT19zYX88P5fwb6cOrVMwcXzrQ94qrPIBHcbKjZcJ5I5X4MqQrdDwhJIqpAR7oPIDsybb7uLufWIyKg1uT2yNM8HHCWLUmu5r5jUxdNxJjB9DiKa6AXKZII2Yl3D2OkWUofZEReY4jFI07Rkd9osRSSwjA25PLPYIIIYgIIIIACCCCAAjFUZQQAV9mjkzgvNmntS+JZN1EzKX8UnpZQRMS58yuCnvSdjFDYg8CzFrCXDg3MmUVYEtIqkooaVdl1Nq/JHXGnzwWv2xilTjLm0NGco7HECvBc8IOlp6icO1JaeTL1JbOr1OI2+OGruT3hBU/UJnLx5/owSDKVCWdv6LqTHdceHiMbtoMftpd5wHMUPN2lHTPZY4rZV75SKaZgfG0VQ1+ibFcuvTM4bxFLHg+MUaaaAt3no4+g19o8IGniEdpFvclV5Jnz2Vmm1KFpmpVGUlVKJCETLwZJPdZdjEnKY+D6daJiWfvuOhc13+Ix3LUaFR60z0NZpMnPNnbRMy6XU27rKEanUsicl6tdVQypwk8Sb39x2Eqv6Qm94WVmu5k9uzlJOONCgUtLSSN9yIV+jdK27p16r79sdEP+CnkE4SpGXzMopRvaTqE1LD4m3UgRrr3gW5OIU4ukTeLKSHD0ikytcdWm58zwWIX3SXiN268DnbFNdL0stTq0ttISblfFiO28cqYvxAir4/l6+7VleJUhpxiRZuVKcfdslb1huVEDQkDtIj6IYi8AnBuIWvFXs18ftyt7hkTUtb0XDIMbLlL4FOQuUFbZxPSMOTVZrrB1sVKtTBmnJc97aSA2g33uBcdhgjbSTIdWGMingg5YVTLzLNFRxDKOS1ZxE4mdmZd0WWw0E2ZaV3KCTc+mL7HEYJSEgISkADgJ2jMm0XYRUI8KK7eXk9ggghwGkB4gghBxRry/VC8EEMhWEEEESQEEEEABBBBAAQQQQAEEEEABBBBAAQQQQAEEEEABBBBAAQQQQAEEEEABBBBAAQQQQAEEEEABBBBAAQQQQAEEEEABBBBAAQQQQAEEEEABBBBAAQQQQAf//Z" alt="" width="377" height="293" />

Dịch vụ chạy lại phần mềm Samsung J7, Prime & Pro tại Thành Trung

Hiện nay, sẽ không quá khó để bạn bắt gặp một trung tâm sửa chữa điện thoại tại mọi khu vực trên địa bàn Hà Nội & TPHCM. Tuy nhiên, không phải trung tâm nào cũng uy tín và mang đến cho bạn những dịch vụ chất lượng như ý với mức giá rẻ.

Thực tế cho thấy, rất nhiều khách hàng có nhu cầu chạy lại phần mềm J7 Prime đã bị lừa giữ máy qua ngày và tráo đổi linh kiện. Đây là ''phong cách'' làm việc quen thuộc của những cơ sở không chuyên nghiệp, chỉ chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua quyền lợi của khách hàng.

Để tránh gặp phải tình huống ''tiền mất, tật mang'' như trên, bạn đến ngay Thành Trung Mobile - Một trong những trung tâm lấu đời và có uy tín để chạy lại phần mềm Samsung J7 Pro. Tại đây, chúng tôi sẽ kiểm tra và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn.

Ưu đãi hấp dẫn của Thành Trung Mobile

  • Cài đặt ứng dụng miễn phí.
  • Tặng gói vệ sinh máy chuyên dụng 50K.
  • Tặng 01 dán màn hình chống xước cho Galaxy J7.
  • Giảm giá 50K cho các đối tượng là HSSV.
  • Tặng 01 giftcard giảm giá sửa chữa 100K.

Ngoài ra, khi sử dụng bất kì dịch vụ sửa chữa Samsung nào, nếu khách hàng đặt trước lịch sửa chữa, trung tâm sẽ giảm 50K so với mức giá niêm yết.

Quý khách vui lòng gọi tới hotline hoặc mang máy tới trực tiếp các cửa hàng của Thành Trung Mobile nếu có bất kì thắc mắc hay phản hồi nào về dịch vụ chạy lại phần mềm Samsung J7, Pro & Prime nhé!

Hân hạnh đón tiếp!

>> Có thể bạn quan tâm: thay mặt kính Samsung J7 chính hãng, lấy ngay 

Về chúng tôi !

Đặt lịch tư vấn 0909.650.650

Chăm sóc khách hàng 0961.61.31.31

(Rất mong được phục vụ quý khách. Xem sơ đồ đường đi )

chi-nhanh-quan-11-thanh-trung
bao-ve-quan-ly-tai-san
khach-hang-ngoi-cho-sua-chua
khach-hang-thanh-trung-mobile
ghep-sim-vfsim-cho-khach-hang
sua-chua-tai-cho-lay-ngay
Đánh giá & Hỏi đáp. Bạn đã sử dụng dịch vụ?
Đánh giá của bạn:

Thông tin bình luận

Chọn địa điểm gần bạn

Để có giá chính xác cho từng khu vực.

1401 đường 3 tháng 2, P.16, Quận 11, TP.HCM

0909.650.650   Chỉ đường

122 Nguyễn Oanh, P.7, Quận Gò Vấp, TP.HCM (gần Cầu Vượt)

0909.650.650   Chỉ đường

24 Trần Văn Kiểu, P. 10, Quận 6, TP.HCM

0909.650.650   Chỉ đường

452 Lê Hồng Phong, P.1, Quận 10, TP.HCM (Ngã 3 Lê Hồng Phong - Vĩnh Viễn)

0909.650.650   Chỉ đường

652 Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi Bến Cát, Bình Dương

0855445566   Chỉ đường

529 Đại Lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một

0938.276.333   Chỉ đường

Hệ thống 6 trung tâm trên toàn quốc
Kiểm tra: Tình trạng sửa chữa của thiết bị
Giúp quý khách nắm được thông tin liên quan đến thiết bị, tiến độ sửa chữa, thời gian sửa chữa, thời gian bảo hành...

Đã thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng của bạn

Số lượng
Thành tiền

sản phầm trong giỏ hàng của bạn.